Medical Freezers for Arctiko A/S

NKD har i samarbejde med Arctiko udviklet en serie af nye Ultra Fryseskabe til medicinalbrug.